Cả nhà ơi!Cứu em với
Em mới đi làm , mà jo sếp em bảo tìm tài liệu để lập ra mẫu theo dõi công cụ dụng cụ
Công ty mua công cụ dụng cụ về không nhập kho mà xuất dùng trực tiếp luôn
Sếp muốn em theo dõi tình hình nhập xuất và tình hình hư hỏng sửa chữa
Mà em chưa hình dugn ra đc

Các bài viết khác cùng chuyên mục: