mình đang cân biêủ mâũ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Ai có cho mình xin với. Các biêủ mâũ liên quan đêns tài sản nhà nước. Xin chânthành cảm ơn

Các bài viết khác cùng chuyên mục: