Em làm bên kinh doanh của một công ty thương mại
em chuyên làm về mảng cửa cuốn cửa xếp đài loan
hiện tại giám đốc yêu cầu em làm báo cáo hàng tuần - tháng về tình hình công việc - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN
rất mong anh chị em có thể giúp đỡ cho em cái mẫu hoặc chỉ em cách làm một bảng báo cáo kinh doanh như vậy
em chân thành cảm ơn
email của em: [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
hoặc: [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
em cảm ơn

Các bài viết khác cùng chuyên mục: