Mọi người ơi cho em hỏi một chút ak . Công ty em năm 2009, 2010 đều lỗ nhưng đến năm 2011 thì lăi nhưng kê toán ko làm bảng kết chuyển lỗ thì sang năm 2012 công ty em lãi thì có được kết chuyển lỗ sang ko ak/ Cảm ơn mọi người ak >++

Các bài viết khác cùng chuyên mục: