khi nào thì phải làm hợp đồng kinh tế và thanh lý hợp đồng kinh tế?

Printable View